Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

EGZAMINY 2015
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM W 2017 R.

Część ustna: 8 - 20 maja 2017 r.

Część pisemna:
j. polski (pp) - 4 maja 2017 r.
matematyka (pp) - 5 maja 2017 r.
j. angielski (pp i pr) - 8 maja 2017 r.
matematyka (pr) - 9 maja 2017 r.
WOS (pp i pr)- 10 maja 2017 r.
Informatyka (pp i pr) - 10 maja 2017 r.
j. niemiecki (pp i pr) - 11 maja 2017 r.
biologia (pp i pr) - 12 maja 2017 r.
historia (pp i pr) - 15 maja 2017 r.
geografia (pp i pr) - 16 maja 2017 r.


III. Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

- 30 czerwca 2017 r.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna 22 sierpnia 2017 r. godz. 9.00
2. Część ustna 23-25 sierpnia 2017 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół:

- 12 września 2017 r.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU:

1. każdy zdający p o w i n i e n mieć na egzaminie pisemnym
- długopis z czarnym wkładem (wszystkie przedmioty)
- linijka (matematyka, geografia)
- cyrkiel (matematyka)

2. każdy zdający m o ż e korzystać podczas egzaminu z materiałów i przyborów znajdujących się w sali egzaminacyjnej:
- j. polski - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
- chemia - karta wybranych tablic chemicznych
- fizyka - karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
- matematyka - wybrane wzory matematyczne

3. każdy zdający m o ż e korzystać podczas egzaminu z dodatkowych przyborów:
- linijka - biologia, chemia, fizyka i astronomia
- kalkulator prosty - chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka
- lupa - geografia, historia

____________________________________

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin)

I. Etap pisemny

12 czerwca 2017 r. godz. 12:00

II. Etap praktyczny:

13 czerwca 2017 r.

czas trwania egzaminu praktycznego:
- technik architektury krajobrazu - 180 minut
- technik organizacji usług gastronomicznych - 180 minut
- kelner - 240 minut


III. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

- 25 sierpnia 2017 r.


____________________________________

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA I

styczeń - luty 2017 r. (nowa formuła egzaminu)

Część pisemna - 12 stycznia 2017 r.

Część praktyczna:

1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

kwalifikacja R.21
- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

- część praktyczna egzaminu:

2. KELNER

kwalifikacja T.09
- Wykonywanie usług kelnerskich

- część praktyczna egzaminu:

3. TECHNIK INFORMATYK

kwalifikacja E.12
- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

- część praktyczna egzaminu:

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
-

SESJA II

maj - lipiec 2017 r. (nowa formuła egzaminu)

Część pisemna -

Część praktyczna

1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

kwalifikacja R.21
- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

2. KELNER

kwalifikacja T.09
- Wykonywanie usług kelnerskich


3. TECHNIK INFORMATYK

kwalifikacja E.12
- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
-
_________________________________________________


Wytworzył:Anna Gryglewicz, data: 14.11.2016 r., godz. 14.55
Wprowadził:Anna Gryglewicz, data: 19.04.2011 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Anna Gryglewicz, data: 14.11.2016 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2016 r., godz. 14.57Anna GryglewiczEdycja strony
05.01.2015 r., godz. 13.26Anna GryglewiczEdycja strony
05.01.2015 r., godz. 13.21Anna GryglewiczEdycja strony
27.10.2014 r., godz. 13.05Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.54Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.27Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.11Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.10Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.04Anna GryglewiczEdycja strony
11.03.2014 r., godz. 10.01Anna GryglewiczEdycja strony
18.10.2013 r., godz. 15.07Anna GryglewiczEdycja strony
18.10.2013 r., godz. 09.22Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 14.06Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 14.05Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 14.05Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 14.03Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 14.02Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 13.59Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 13.41Anna GryglewiczEdycja strony
09.10.2013 r., godz. 13.41Anna GryglewiczEdycja strony
26.05.2013 r., godz. 21.03Anna GryglewiczEdycja strony
26.05.2013 r., godz. 20.58Anna GryglewiczEdycja strony
26.05.2013 r., godz. 20.58Anna GryglewiczEdycja strony
26.05.2013 r., godz. 20.14Anna GryglewiczEdycja strony
26.05.2013 r., godz. 20.13Anna GryglewiczEdycja strony
08.07.2011 r., godz. 22.02Anna GryglewiczEdycja strony
07.07.2011 r., godz. 10.26Anna GryglewiczEdycja strony
07.07.2011 r., godz. 10.25Anna GryglewiczEdycja strony
07.07.2011 r., godz. 10.15Anna GryglewiczZmiana kolejności podlinków
07.07.2011 r., godz. 10.15Anna GryglewiczZmiana kolejności podlinków
07.07.2011 r., godz. 10.14Anna GryglewiczZmiana kolejności podlinków
07.07.2011 r., godz. 10.14Anna GryglewiczEdycja strony
19.04.2011 r., godz. 11.22Anna GryglewiczDodanie strony

Strona oglądana: 1464 razy.