Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Podstawy prawne działania

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1943 ze zm.) zwanej dalej Ustawą,
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 191 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ.U. 2017 r. poz. 60 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59 ze zm.)UCHWAŁY RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO:

1. Uchwała Nr 8/2002 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uzgodnienia profili kształcenia w liceach profilowanych oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
2. Uchwała Nr XXIV-193/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Architektury Krajobrazu
3. Uchwała Nr III-8/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Policealnej Szkoły Architektury Krajobrazu
4. Uchwała Nr III-9/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum Zawodowego ZSTZ w Radzyminie
5. Uchwała Nr IV-25/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum Zawodowego ZSTZ w Radzyminie Uchwały Nr III-9/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum Zawodowego ZSTZ w Radzyminie
6. Uchwała Nr IV-28/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum Zawodowego ZSTZ w Radzyminie
7. Uchwała Nr XL VII - 535/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18, zmianę nazwy zespołu oraz nazwy szkoły wchodzącej w jego skład
8. Uchwała Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
9. Uchwała Nr XLII-465/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
10. Uchwała Nr XLII-470/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.


Wytworzył:Anna Gryglewicz, data: 13.10.2015 r., godz. 09.55
Wprowadził:Anna Gryglewicz, data: 19.04.2011 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Anna Gryglewicz, data: 02.03.2018 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2018 r., godz. 10.52Anna GryglewiczEdycja strony
02.03.2018 r., godz. 10.29Anna GryglewiczEdycja strony
02.03.2018 r., godz. 10.27Anna GryglewiczEdycja strony
13.10.2015 r., godz. 09.51Anna GryglewiczEdycja strony
29.05.2013 r., godz. 10.01Anna GryglewiczEdycja strony
29.05.2013 r., godz. 10.00Anna GryglewiczEdycja strony
29.05.2013 r., godz. 09.58Anna GryglewiczEdycja strony
27.05.2013 r., godz. 13.59Anna GryglewiczEdycja strony
19.04.2011 r., godz. 11.19Anna GryglewiczDodanie strony

Strona oglądana: 1916 razy.